keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

TECHNOLÓGIAI SZEKTOR, JOG, SZELLEMI TULAJDON

A technológiai szektorhoz kapcsolódó leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

  • jogi tanácsadás a technológiák védelmével összefüggésben,
  • védjegybejelentések, formatervezési mintaoltalmi bejelentések készítése,
  • európai szabadalmi ügyvivő partneren keresztül szabadalmi bejelentések készítése,
  • licencia- és jogátruházási szerződések készítése,
  • titoktartási szerződések és szabályzatok készítése,
  • szellemitulajdon-kezelési szabályzatok készítése,
  • szellemi tulajdonjogok megsértése esetén jogi képviselet,
  • startup vállalkozásokkal kapcsolatos társasági jogi ügyek során jogi képviselet.

Biotechnológia, okos telefon, önvezető autók

Az innováció és a technológiai fejlesztések meglehetősen heterogének, amely miatt sokféle szellemitulajdon-védelmi igény merülhet fel. A technológia védelme elsősorban a szabadalmaztatásban jelenik meg, de az iparjogvédelmi jogok egyéb típusai is kiemelten fontosak számukra. Az IT vállalkozások mind rendkívül értékes védjegyekkel rendelkeznek, a készülékeik külső megjelenéseit formatervezési mintaoltalmak védik. Ma már az új technológiák nagyrésze, különösen az okos dolgok, szoftver által vezéreltek. Különböző alkalmazások és mesterséges intelligenciák találhatóak bennük, amelyek szerzői jogi és szabadalmi kérdéseket vonhatnak maguk után. Ezek fokozottan jelentkeznek az országhatárokon átnyúló kereskedelmi ügyletekben.

A felsőoktatási és ipari együttműködés

A mai magyar technológiai szektorban jelentős hangsúly helyeződik az egyetemek és az ipari szereplők együttműködésére és közös fejlesztéseire. Ezekben a jogviszonyokban fokozott szerephez jut a titokvédelem, valamint a közös fejlesztési eredmények oltalmazása. Az egyetemeknek mint közfinanszírozási kutatóhelyeknek rendelkezniük kell szellemitulajdon-kezelési szabályzattal, így az együttműködési szerződéseknek, a felek közötti információ- és technológia átadásnak, valamint az eredmények levédésének összhangban kell állniuk saját szabályzataikkal, valamint az innovációs törvénnyel is.

Szellemitulajdon-menedzsment a technológiai szektorban

Egyre fontosabbá válik, és egyre többen ismerik fel annak szükségességét, hogy a fenti folyamatokat a vállalati értékteremtési mechanizmusokba be kell építeni, mégpedig egy előre szabályozott, átlátható és kiszámítható mederbe terelve. Ennek érdekében az innovatív cégek számára fontos a vállalati struktúrába illeszkedő komplex szellemitulajdon-kezelési szabályzat és titokvédelmi szabályzat készítése. Az átfogó szellemitulajdon-menedzsment elengedhetetlen a technológia szektor szereplői számára a versenyképességük megőrzése érdekében.

A technológiai szektorhoz kapcsolódó szellemitulajdon-jogi kérdésekkel keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020