keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

SZOFTVER- ÉS WEBFEJLESZTÉS, JÁTÉKIPAR, SZELLEMI TULAJDON

A szoftver- és webfejlesztéshez kapcsolódó leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

  • jogi tanácsadás a szoftverekkel, honlapokkal kapcsolatos szellemitulajdon-jogi kérdésekben,
  • végfelhasználói szerződések készítése szoftverekhez,
  • szoftver-és webfejlesztésre irányuló szerződések készítése,
  • szoftverekkel kapcsolatos licencia- és jogátruházási szerződések készítése,
  • e-sportokhoz kapcsolódó felhasználási szerződések készítése,
  • általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzatok készítése honlapokhoz,
  • jogellenes szoftverfelhasználásokkal kapcsolatos perekben jogi képviselet.

A szoftverek a szellemi tulajdon világában

A szoftverek világa szoros kapcsolatban áll az információs társadalom fogalmával. Az információs társadalom nem pusztán az internetet jelenti. A lényegét a határokon átnyúló informatikai, telekommunikációs és audiovizuális szolgáltatások képezik. Az információs társadalom akkor jön létre, amikor a társadalom túlnyomó része a birtokában lévő technikai eszközök felhasználásával részt vehet benne.

Ma már az okos eszközök révén beszélhetünk a dolgok internetéről (Internet of Things, IoT), amely megszámlálhatatlanul sok eszköz összekapcsolt hálózatba foglalt rendszerét jelenti. Ezt az okos otthonok, okos városok, önvezető autók, és általában véve a mesterséges intelligencia térnyerése csak fokozza. Mindezek közös kiindulópontja: a szoftver. Szoftverek nélkül a mai világunk elképzelhetetlen lenne. Emiatt alapvető versenyképességi tényező, hogy a szoftverfejlesztések jogi értelemben miként ragadhatóak meg.

A szoftverek védelmére több megoldás is lehetséges. A nemzetközi jogalkotás kifejezetten biztosítja a számukra a szerzői jogi védelmet. Európában e megközelítés kizárólagosan érvényesül, Európán kívül a szabadalmi oltalom is szóba jöhet. Ugyanakkor Európában sem teljesen lehetetlen a szoftverek szabadalmaztatása, de csak akkor, ha az a szabadalom tárgyát képező találmányhoz kapcsolódik.

A szoftverek a szerzői jogi törvényben

Az Szjt. önálló fejezetet szentel a szoftverek számára. Ezek közül kiemelendő, hogy a szoftverek esetében a törvény lehetővé teszi a vagyoni jogok átruházását, így a szoftver szerzői jogai forgalomképesek. Ez fontos tényező egy szoftverfejlesztésre irányuló szerződés koncepciójának kialakításakor.

A szoftver egy sajátos, működő szerzői mű. Ezért a törvény kifejezetten rögzíti, hogy aki a szoftver valamely példányának felhasználására jogosult, a szerző engedélye nélkül is megfigyelheti és tanulmányozhatja a szoftver működését, továbbá kipróbálhatja a szoftvert annak betáplálása, képernyőn való megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása során abból a célból, hogy a szoftver valamely elemének alapjául szolgáló elgondolást vagy elvet megismerje. Azaz jogszerű műpéldányon keresztül visszafejthető a szoftver működése.

A honlapok szerzői jogi védelme – HTML, CSS, JavaScript, PHP és egyéb honlap elemek

A honlapok olyan sajátos művek, amelyek több rétegben, egymásra épülve tartalmaznak szerzői műveket. Tartalmaz egyrészt olyan programkódokat, amelyek a böngészőkben csak a fejlesztői felületen keresztül olvashatóak ki. Ilyenek például a honlap HTML kódjai, a kapcsolódó CSS fájlok, a JavaScript fájlok függvényei vagy a json fájlok szerver parancsai. Ezek attól függően, hogy egyéni, eredeti jellegűek-e, szerzői jogi védelemben részesülhetnek.

A honlap látható részén maga a tartalom, képek, videók, és vizuális elrendezés található. Ezek szintén az egyéni, eredeti jelleg szintjétől függően szerzői műnek minősülhetnek. Ebből kifolyólag a honlapok tartalmait – attól függetlenül, hogy könnyen és ingyen elérhetőek – nem lehet automatikusan felhasználni, így például a saját honlapra történő másolásuk is jogsértő lehet.

A játékipar és a szellemi tulajdonjogok

A számítógépes játékok a szoftverek komplexebb formái. Kihasználva a számítástechnika fejlődését, elképesztően komplex grafikai megjelenítést tesznek lehetővé, így a programkód nem csak irodalmi műként védett, de a grafikai elemek képzőművészeti alkotásokként is megállják a helyüket.

A játékok filmes vonásokat is hordoznak magukon, hiszen a mai színvonalas játékok rendelkeznek történetvezetéssel, szövegkönyvvel, színészek által rögzített hanganyagokkal. Sőt, ma már a színészek arckifejezéseinek modellezésével a színészek teljes test- és hangjátéka digitalizálásra kerül a játékokban. Szinte minden játékban zeneművek is felhasználásra kerülnek, akár kifejezetten a játék számára készítve, akár pedig ismert zenék licenciába vétele útján. Amennyiben a játék valamely film vagy könyv alapján készül, úgy átdolgozás és merchandising történik, további szerzői jogi aspektusokat megnyitva.

Egyértelmű tehát, hogy egy játék fejlesztése, majd piacra vitele és esetlegesen e-sporttá szervezése rengeteg szerzői jogi elemet hordoz magában, amelyek szerződéses rendezése mindenképpen indokolt a későbbi viták elkerülése érdekében.

Szoftverekkel és honlapokkal kapcsolatos jogi ügyekben keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020