keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

REKLÁMIPAR, JOG, SZELLEMI TULAJDON

A reklámiparhoz kapcsolódó leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

  • tanácsadás a szellemitulajdon-védelmi lehetőségekről,
  • arculati elemekhez kapcsolódó védjegybejelentések készítése,
  • reklámszerződések, licencia- és jogátruházási szerződések, merchandising szerződések készítése,
  • arculatátviteli szerződések készítése ismert személyek képmásának reklámcélú felhasználására,
  • a reklámtevékenyéghez kapcsolódó bitorlási ügyekben jogi képviselet.

A szellemi tulajdon és a reklámipar kapcsolata

A reklámipar sajátos terület, ugyanis több kreatív iparág metszetében helyezkedik el. Megjelenik benne a képzőművészet a grafikai tervezésben, a fotóművészet a fényképek készítésében, vagy éppen a filmipar sajátosságai a reklámfilmek készítése során. Ennek megfelelően az általános polgári jogi kérdések mellett szerzői jogi, védjegyjogi, médiajogi és kifejezetten reklámjogi összefüggései is vannak ezen iparágnak, így meglehetősen komplex szemléletmódot kíván jogi oldalról is.

Egy-egy reklámtevékenységben számos szerzői jogi és védjegyjogi aspektus jelenik meg. Például egy arculattervezés során a szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a reklámcég munkavállalója által megtervezett logó szerzői jogai miként és mennyiben szállhatnak át a megrendelőre, vagy ha nem szállhatnak át, akkor milyen tartalmú felhasználási jogot engednek neki. A szerződésben szükséges rendezni azt is, hogy a megrendelő védjegyként lajstromoztathatja-e a grafikus által tervezett megjelölést, hiszen ennek hiányában jogsértő lehet a védjegy. A reklámfilmek esetében lényegében a filmiparnál leírt szempontok érvényesülnek azzal tetézve, hogy a film megrendelésre készül, így a producer és a megrendelő közötti jogviszony szabályozása is komoly körültekintést igényel. Sajnos a mai napig megfigyelhető e téren az alacsony szellemitulajdoni tudatosság, és a hiányos szerződési gyakorlat.

A szerzői jogi törvény kifejezetten rendelkezik a reklámozás céljára megrendelt művekről, amelyek esetében speciális szabályként lehetővé teszi a törvény a vagyoni jogok átruházását.

Merchandising a reklámiparban

A merchandising, vagy arculatátviteli szerződés szűkebben véve a szerzői művek jellegzetes címének vagy karakterének kereskedelmi célú hasznosítását jelenti. A reklámipar szempontjából ez is jelentős, hiszen egy-egy film premier előtti marketingkampánya nagy mértékben támaszkodik a merchandisingra, amely révén a film általános ismertsége és köztudatba való átültetése fokozható. De a merchandising nem csak a szerzői művek esetében értelmezhető, hanem élő személyek esetében is. A reklámipar egyik bevett szokása, hogy ismert sportolókkal vagy színészekkel reklámoznak egy-egy terméket, az arcukat adva az adott márkához. Ezekre az arculatátviteli reklámszerződésekre a szerzői jog és a személyiségvédelem kettőssége jellemző.

Zenék felhasználása reklámokban

A zeneművekkel kapcsolatban több személyt is megillető védelem áll fenn. Ezért amikor egy reklámban egy zeneművet kívánnak felhasználni, akkor a jogdíjat meg kell fizetni a zeneszerző és dalszövegíró felé, az előadók felé és a hangfelvétel előállítók felé is. Ezeket az ARTISJUS, a MAHASZ és az EJISZ közös jogkezelő szervezeteken keresztül szükséges megfizetni.

Reklámiparral kapcsolatos szellemitulajdon-jogi kérdésekkel keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020