keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

PERES ÉS PEREN KÍVÜLI VITARENDEZÉS

A perekkel összefüggésben nyújtott ügyvédi szolgáltatások:

  • Irattanulmányozás, konzultáció.
  • Perbeli stratégia kialakítása, rendelkezésre álló bizonyítékok értékelése.
  • Az írásbeli perfelvételi nyilatkozatok, azaz a keresetlevél, ellenkérelem, válasz, viszontválasz, viszontkereset, előkészítő iratok elkészítése és benyújtása.
  • Az eljárás során teljes körű írásbeli képviselet, ennek során valamennyi szükséges perbeli beadvány elkészítése és benyújtása. Ezek közül a legtipikusabbak: harmadik személyek perbehívása, ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtása, jogorvoslati kérelmek benyújtása az elsőfokú eljárás során hozott nem érdemi határozatokkal szemben
  • Tárgyaláson történő teljes körű szóbeli képviselet.
  • Jogorvoslat esetén az ítélettel szemben fellebbezés benyújtása.
  • Jogerős döntéssel szemben felülvizsgálati vagy perújítási kérelem benyújtása.

A polgári perek napjainkban – egyezség vagy per?

Az új Pp. hatálybalépése óta a polgári perek vitele lényegesen összetettebb és komplikáltabb lett, mint az volt korábban. A polgári perek száma is jelentősen visszaesett. Az osztott perszerkezetben a perfelvételi szak vált a hangsúlyossá, a per előkészítése meglehetősen nagy munkaráfordítást igényel, ugyanis a feleknek itt minden „kártyát teríteniük kell”, minden tényállítást és indokolást a legrészletesebben elő kell adni. Ezt azt is magával hozta, hogy a pervitellel kapcsolatos ügyvédi munkadíjak megemelkedtek.

A kis tárgyi súlyú ügyek is ugyanolyan nagy energiabefektetést igényelnek, ha a fél jogi képviselővel jár el. Éppen ezért a költségek elkerülése és a minél gyorsabb eredmény elérése érdekében az elsődleges cél mindig az egyezség kötése. Ügyfeleinket sosem bíztatjuk perindításra, csak ha már végképp nem maradt más opció. Ahogy a mondás is tartja: „a legrosszabb egyezség is jobb, mint a legjobb ítélet”. A perrel együtt járó tetemes többletköltség, a kockázat, a befektetett idő és energia sokszor nem éri meg az egyezséghez képest elérhető esetleges többletet.

Ügyvédi munkadíjak és illetékek

Perek esetében az ügyvédi munkadíjat számos tényező befolyásolja, így elsősorban a pertárgy értéke és az ügy bonyolultsága a meghatározó. Bizonyos esetekben, jellemzően pénzkövetelésre irányuló perekben sikerdíj is alkalmazandó, amely általában a megnyert összeg 1-20 %-a között alakul.

Felperesként a perindítással, alperesként pedig a perbeli védekezéssel kapcsolatos ügyvédi alapdíj minimum 200.000 forint, a tárgyalásonkénti munkadíj minimum 60.000 forint. A tárgyalási díj 2 órát foglal magában. Ennél hosszabb tárgyalás esetén fél óránként további 10.000 forint a munkadíj. Győrön kívüli tárgyalás esetén az utazási költségek is felszámítandók. A másodfokú eljárás és a felülvizsgálati eljárás munkadíja mindig egyedi mérlegelés tárgya.

A perrel szükségképpen felmerülő egyéb költségekről (illetékek, szakértői díjak, egyéb perköltségek) a konkrét ügy ismeretében lehetséges tájékoztatást adni. Általános szabályként elmondható, hogy a vagyonjogi perekben az elsőfokú illeték a követelt összeg 6 % -a (a pertárgyérték és az illeték számítása azonban elég komplex témakör, és léteznek költségmentességi esetek is).

Polgári peres ügyekben keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020