keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

LICENCIA ÉS FRANCHISE SZERZŐDÉSEK

A licencia- és franchise szerződésekhez kapcsolódó leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

  • teljes körű jogi tanácsadás a szellemi tulajdonjogok hasznosítása és a technológia transzfer tárgyában,
  • védjegyekkel, szabadalmakkal, szerzői művekkel, formatervezési mintákkal és egyéb szellemi alkotásokkal kapcsolatos licencia szerződések készítése,
  • a licencia díjakkal kapcsolatos jogviták során jogi képviselet,
  • a licencia szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések kezelése,
  • a franchise rendszer kialakításához kapcsolódó tanácsadás,
  • franchise szerződések és kapcsolódó dokumentumok (pl. kézikönyv, szabályzatok, nyilatkozatok) kidolgozása, illetve jogi véleményezése,
  • a franchise rendszerrel kapcsolatos igények és szerződésszegések kapcsán jogi képviselet.

A szellemi tulajdonjogok hasznosítása

A szellemi tulajdonjogok nem pusztán erkölcsi elismerést jelentenek, hanem a kizárólagos jogokon keresztül vagyoni előnyök szerzését is lehetővé teszi. Amennyiben a jogosult kellő kapacitással rendelkezik, ő maga is hasznosíthatja a szellemi tulajdonát, ez azonban nem mindig lehetséges. Szabadalmak esetében előfordulhat, hogy a feltalálónak van egy piacképes műszaki megoldása, azonban nem rendelkezik kellő tőkével vagy infrastruktúrával ahhoz, hogy ezt kereskedelmi mértékben képes legyen piacra vinni. Ilyenkor van szükség azokra a szerződésekre, amelyek lehetővé teszik, hogy a kizárólagos jogok átengedésével más piacra vihesse a terméket, aki a nyereségből ezután folyamatosan részesedést fizet a feltalálónak. Így az üzleti kockázat és a költségek a licenciavevő oldalán merülnek fel (a potenciális profit nagyobb részével együtt), a feltaláló pedig kockázat nélkül részesül jövedelemben a találmánya hasznosítása révén.

Akkor is szükség lehet licencia- és franchise szerződésekre, ha a jogosult olyan nagy kiterjedésű és volumenű terjeszkedésbe kezd, amelyet nem tud saját maga egyedül véghez vinni, mert például külföldi partnereket kell bevonnia a hálózat létrehozásához (még akkor is, ha ezek a saját érdekkörébe tartozó, de elkülönült jogalany vállalkozások). Ilyenkor számos szerződéssel kell rendezni azt, hogy az egyes partnerek milyen feltételekkel használhatják a szellemi tulajdonjogokat. Napjaink leghíresebb gyorsétterem láncai vagy üzlethálózatai is ezen az elven működnek.

A licencia szerződés

A licencia az összefoglaló elnevezése a szellemi tulajdonjogok hasznosítására irányuló szerződéseknek, amelyek részletszabályait az egyes oltalmakról szóló törvények tartalmazzák. A szabadalmak és az egyéb műszaki jellegű oltalmi formák esetén hasznosítási szerződésnek, a szerzői művek esetén felhasználási szerződésnek, a védjegyek és földrajzi árujelzők esetén pedig használati szerződésnek nevezzük a licenciát (amelyek csak szóhasználati különbségek, tartalmilag azonos jogügyleteket jelentenek).

A licencia szerződések közös jellemzője, hogy a szerző, szabadalmas, védjegyjogosult stb. engedélyt ad a szellemi tulajdona felhasználására/hasznosítására/használatára, míg a másik fél ezért díjat, ún. royalty-t fizet. Lényegében tehát a szellemi tulajdonjogok „bérbeadásáról” van szó. A díjfizetésnek számos konstrukciója képzelhető el, az egyszeri fix összegtől kezdve a sávosan váltakozó bevétel-arányos összegig, illetve ezek kombinációja is gyakori. A royalty meghatározása a licencia szerződések legfontosabb része.

Kizárólagosság a licencia szerződésben

Kulcskérdés a licencia kapcsán, hogy az mekkora kizárólagosságot biztosít a jogszerző félnek. Amennyiben nem biztosít ilyet, úgy a jogosult korlátlanul licenciába adhatja a szellemi tulajdonát további szerződő partnereknek (non-exclusive licence). A felek akként is megállapodhatnak, hogy a licenciaadó mellett egy vagy több, de előre meghatározható zárt csoport tagjai jogosultak a szellemi tulajdon hasznosítására (sole licence). Végül pedig olyan szintű kizárólagosság is biztosítható, amely alapján maga a licenciaadó sem hasznosíthatja a saját szellemi tulajdonát, arra kizárólagosan a licenciavevő válik jogosulttá (exclusive licence).

A franchise szerződés

A franchise szerződés az új Ptk. hatálybalépésével nevesített szerződéssé vált, magyar fordításban jogbérleti szerződésként. A Ptk. definíciója szerint jogbérleti szerződés alapján a jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére, a jogbérletbe vevő termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles.

Látható, hogy a franchise szerződés alapját mindig egy szellemi tulajdon licenciába adása képezi, de a jogszerző fél oldalán a díjfizetés mellett további termékelőállítási, illetve szolgáltatásnyújtási kötelezettség keletkezik. Egy jól működő franchise keretében az arculatot képező védjegyek, színek, betűtípusok és formavilág licenciába adása, valamint a kínált termékek és szolgáltatások azonos elvek szerinti előállítása és értékesítése biztosítja azt, hogy a fogyasztó ugyanazt kapja és ugyanazt tapasztalhassa a franchise hálózat budapesti, londoni és los angelesi üzletében egyaránt.

Egy franchise rendszer kialakítása jelentős jogi szakértelmet igényel, ugyanis a franchise szerződéseknek és a kapcsolódó szabályzatoknak (pl. arculati elemek használatára vonatkozó szabályok, beszerzési szabályok, gyártói kedvezményekre, díjelőlegekre és visszatérítésekre vonatkozó szabályok stb.) a teljes üzleti modellt kell leképezniük.

Licencia- és franchise szerződésekkel kapcsolatban keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020