keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

KÖNYVKIADÁS, JOG, SZELLEMI TULAJDON

A könyviadáshoz kapcsolódó leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

  • jogi tanácsadás szerzői művek felhasználásával és kiadásával kapcsolatban,
  • felhasználási-, kiadói- és forgalmazói szerződések készítése,
  • önkéntes műnyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyintézés,
  • a könyvek és egyéb irodalmi művek jogellenes felhasználásával összefüggő eljárásokban jogi képviselet.

A könyvkiadás a szellemi tulajdon rendszerében

Az irodalmi művek szerzői jogi védelme több évszázadra nyúlik vissza. Sőt, már a 6. századból ismert olyan eset, amely egy zsoltáros könyv jogellenes másolásán alapul, egy évezreddel a modern értelemben vett szerzői jog megjelenése előtt.

A kiadók egy irodalmi mű kiadásának jogát a szerzőtől felhasználási szerződéssel, annak is egy, a szerzői jogi törvényben nevesített altípusával, a kiadói szerződéssel szerzik meg. A kiadói szerződés alapján a szerző köteles a művet a kiadó rendelkezésére bocsátani, a kiadó pedig jogosult azt kiadni, valamint forgalomba hozni és köteles a szerzőnek díjat fizetni. Kiemelten fontos tehát, hogy a kiadó csak olyan jogokkal rendelkezik, amelyeket a szerzőtől megszerzett. Ezért esszenciális jelentőségű a szerzővel kötött szerződés tartalma.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a kiadók többsége kifejezetten rossz, a szerzői jogi törvénybe ütköző, ennélfogva érvénytelen szerződéseket köt. Rendkívüli gyakoriak a jogátruházó szerződések, holott ezen a területen a szerző vagyoni jogai forgalomképtelenek, így az átruházásuk sem lehetséges. Ehelyett a megfelelő feltételekkel kötött licencia szerződés lenne a helyes jogi konstrukció.

Képek, illusztrációk felhasználása könyvekben

A képfelhasználásra két szempontból is érdemes ügyelni. Egyrészt a képek alkalmazásához a könyvszerző beleegyezése szükséges. Ha a szerző általános hozzájárulást adott, akkor az az egyes képek felhasználásához való hozzájárulását csak alapos okból tagadhatja meg. Ilyen lehet egy kifejezetten sértő, dehonesztáló kép alkalmazása.

A képfelhasználást a kép szerzője szempontjából is vizsgálni kell. Főszabály szerint a kép szerzőjének a hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy a képe felhasználható legyen egy könyvben. A szabad felhasználás körében ez alól annyi kivételt enged a szerzői jogi törvény, hogy a képzőművészeti és fotóművészeti alkotások szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehetőek, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Nem kell a szerző engedélye az átvevő mű többszörözéséhez és terjesztéséhez sem, ha azt tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik, illetve ha iskolai oktatás céljából digitális formában használják fel.

Arculatvédelem a könyvkiadásban

A kiadói tevékenység arculatának védelmében az iparjogvédelmi eszközök is szerephez jutnak. Például a kiadók logói, sorozatcímei védjegyoltalomban részesíthetők. Az egyedi formai megoldások, betűtípusok formatervezési mintaoltalomban részesíthetőek. Külföldi kiadók műveinek fordítása esetén kifejezetten fontos arra ügyelni, hogy a formai megoldások átvétele ne ütközzön iparjogvédelmi jogokba. Ilyen esetekben ezek felhasználását szerződéssel szükséges rendezni.

Könyvkiadással kapcsolatos jogi kérdésekkel keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020