keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

FILMIPAR, JOG, SZELLEMI TULAJDON

A filmiparhoz kapcsolódó leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

  • filmekkel kapcsolatos szellemi tulajdonjogi tanácsadás,
  • megfilmesítési-, jogátruházási-, merchandising-, koprodukciós-, szinkron- és egyéb szerződések készítése,
  • a filmekkel összefüggő jogdíjigények kezelése,
  • védjegybejelentések készítése,
  • a filmekkel kapcsolatos jogsértések esetén jogi képviselet.

A film és a szerzői jog

A film az egyik, ha nem a legkomplexebb szerzői mű típus. Jogi értelemben is sok jogterület találkozásában helyezkedik el, így a szerzői jog mellett médiajogi, adójogi, és közigazgatási vetületei is vannak a filmelőállításnak és forgalmazásnak. A filmipar kifejezetten szellemitulajdon-intenzív ágazatnak tekinthető, amely a kreatív iparon belül az elért bevételei révén meghatározó jelentőségű.

A szerzői jogi törvény szerint filmalkotás az olyan mű, amelyet meghatározott sorrendbe állított mozgóképek hang nélküli vagy hanggal összekapcsolt sorozatával fejeznek ki, függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón rögzítették. Filmalkotásnak minősül különösen a filmszínházi vetítésre készült játékfilm, a televíziós film, a reklám- és a dokumentumfilm, valamint az animációs és az ismeretterjesztő film.

Ki a film szerzője?

A film már csak amiatt is rendkívül komplex alkotás, hogy nagyon sok személy közös munkájának eredményeként, jellemzően nagy anyagi ráfordítás mellett jön létre. A jogviszonyok rendkívül komplexek egy film esetében. A produkcióba bevont személyek vagy cégek jellemzően vállalkozási típusú szerződés keretében végzik a feladataikat. Ezek közül azok esetében, akik a film szerzőjének is minősülnek, a szerzői jogokat is rendezni kell. A magyar jog szerint a film szerzője az, aki az egyéni, eredeti jellegű szellemi tevékenységével hozzájárul az alkotás megszületéséhez. A szerzői jogi törvény nevesít is néhány személyt, aki szerzőnek minősül:

  • forgatókönyv író,
  • zeneszerző,
  • rendező,
  • és mindazok, akik alkotó módon járultak a filmhez (ez tipikusan lehet az operatőr, dramaturg, grafikus, jelmez-és díszlettervező).

A film előállítója (producer) az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely saját nevében kezdeményezi és megszervezi a film megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről. A producer nem szerzője a filmnek, ugyanakkor rendkívül fontos közreműködője, hiszen az ő szervezőmunkája nélkül nem jönne létre az alkotás.

Szintén nem szerzői a filmnek a színészek, ők előadóművészként az e tevékenységükre tekintettel önálló, ún. szomszédos jogi védelemben részesülnek.

A megfilmesítési szerződés

Annak érdekében, hogy a filmek felhasználása ne többszerzős műként történjen, a hatékonyság érdekében a szerzők a producerrel megfilmesítési szerződést kötnek. A filmalkotás létrehozására kötött szerződés (megfilmesítési szerződés) alapján a szerző - kivéve a szöveges vagy a szöveg nélküli zenemű szerzőjét - ellenkező kikötés hiányában átruházza az előállítóra a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére való jogot. Ez a szerzői jog átruházásának egyik kivételes esete. Ezzel a producer egy személyben válik jogosulttá arra, hogy a film felhasználásáról döntsön, így például mozikkal, televízió társaságokkal szerződést kössön.

A merchandising

Különösen a filmipar szempontjából jelentős az ún. merchandising, azaz a mű sajátos címének vagy jellegzetes karakterének kereskedelmi célú hasznosítása. A nagy hollywoodi produkciók esetében ma már lényegesen nagyobb bevételi forrást jelent mozibevételekhez képest a merchandising jogok gyakorlása. A STAR WARS felirattal, Darth Vader figurájával vagy Vasemberrel gyakorlatilag nem létezik olyan termék, amit ne lehetne eladni, és ne lehetne azért plusz pénzt kérni, hogy a termékek ezeket a világszerte ismert filmcímeket vagy filmkaraktereket hordozzák magukon. Éppen ezért a merchandising szerződések a film- és reklámipar szempontjából nélkülözhetetlenek, a filmes marketing alapvető elemei.

A filmiparral kapcsolatos szellemitulajdon-jogi kérdésekkel keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020