keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

ÉPÍTÉSZET, JOG, SZELLEMI TULAJDON

Az építészethez kapcsolódó leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

  • építészeti tervek szerzői jogi védelmével kapcsolatos tanácsadás,
  • felhasználási szerződések készítése építészek, kivitelezők, és megrendelők között,
  • az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés,
  • építészeti tervekkel és épületekkel összefüggő szerzői jogi jogvitákban jogi képviselet.

Szerzői jog az építészetben

A szerzői jogi törvény külön is nevesíti a szerzői művek között az építészeti alkotást és annak tervét, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes tervét, valamint a műszaki létesítmény tervét. Azaz, ha ezek a művek egyéni és eredeti jelleggel bírnak, úgy szerzői jogi védelemben részesülnek. Az egyedi jelleg éppen úgy megjelenik a tervekben, CAD fájlokban, háromdimenziós modelleken és látványterveken, mint az elkészült épületen. Mind a külső, mind a belső kialakítás részesülhet védelemben.

A tervezőnek joga van meghatározni, hogy az épületen vagy a műszaki létesítményen a nevét és a tervezés idejét hol és hogyan tüntessék fel. E jogát azonban csak a tulajdonos, illetve a használó vagy az üzemeltető jogainak és törvényes érdekeinek indokolatlan vagy aránytalan sérelme nélkül gyakorolhatja.

Az átépítések szerzői jogi problémái

A fentiek alapján védi a szerzői jog például a különleges hidakat, az egyedileg megtervezett futurisztikus épületeket, vagy akár egy autóverseny pályát. A szerzői jogból fakadó kizárólagos jogok az építészt (esetlegesen a munkáltatóját) illetik meg. Ez kifejezetten az átépítések és rekonstrukciók esetén teremthet komoly szerzői jogi vitát. A törvény e műtípus körében külön is kiemeli, hogy a mű jogosulatlan megváltoztatásának minősül az építészeti alkotás vagy a műszaki létesítmény tervének a szerző hozzájárulása nélkül történő olyan megváltoztatása, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. Az ilyen jellegű átépítések és átépítéssel járó felújítások során szükséges az építész hozzájárulásának beszerzése.

Hasonló módon sérelmes lehet az építészre nézve, ha az épület homlokzatát nagyméretű reklámfelületként használják, ez ugyanis lényegesen megváltoztathatja az épület külső megjelenését.

Amennyiben az építész jogai a tulajdonosi jogokkal szembe kerülnek, úgy a bíróság esetről esetre mérlegeli, hogy melyik, az Alaptörvényben is védett jogot részesíti előnyben.

A szerzői jogi törvény külön kitér arra, hogy az ipari termelés célját szolgáló ipari tervezőművészeti és a belsőépítészeti alkotás tekintetében a felhasználót (jellemzően az ingatlan tulajdonosa) megilleti - a szerződésben meghatározott körben - a kizárólagos felhasználás és a változtatás joga, a változtatás előtt azonban a tervező művészt meg kell hallgatni, valamint a felhasználási szerződésben rendelkezni kell a felhasználás időtartamáról.

Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás

Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás az építészeti alkotásokkal kapcsolatos, szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszer, amely segíti az építésügy naprakész tájékoztatását. A nyilvántartás keretein belül egyszerűen és gyorsan lehet tájékozódni a szerzői jogi oltalom alá eső építészeti alkotás jogosultjainak adatairól, valamint visszamenőlegesen is lehetőséget nyújt önkéntesen nyilatkozni az építészeti szerzői jogokról.

Gazdátlan szerzői jogok és árva művek az építészetben

A rendszerváltást megelőzően magántervezés nem létezett, az építészek tervezőirodák munkavállalóiként alkottak. Ebben az időszakban így az építészeti művek szerzői jogai a tervezőirodákat illették. A rendszerváltást követően azonban sok tervező iroda nem tudott a piacon maradni, és jogutód nélkül megszűnt. Esetükben a szerzői jogok gazdátlanná váltak, s ezt a helyzetet a jogszabályok sem rendezik, így joghézag áll fenn.

Azon művek esetében, amelyeknek viszont egyáltalán nem is ismert a szerzője, vagy ismert ugyan, de nem tudni, hol tartózkodik (ezek az ún. árva művek), ha nem lehetséges felkutatni az eredeti tervezőt, akkor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatósági jogkörben eljárva engedélyezheti – felhasználási díj fejében – a tervek felhasználását.

Az építészettel kapcsolatos szellemitulajdon-jogi kérdésekkel keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020