keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

ÜGYVÉD - EGYETEMI ADJUNKTUS

Jogi diplomámat 2012-ben szereztem a győri Széchenyi István Egyetemen, summa cum laude minősítéssel. Már az egyetemi évek során is a műszaki tudományokat és a jogtudományt ötvöző szellemi tulajdonjogi kérdésekkel kezdtem el foglalkozni, és ez az érdeklődés később is megmaradt. A győri jogi karon folytatott doktori tanulmányaim során a szellemi tulajdonjogok és a fenntartható fejlődés kapcsolódási pontjait vizsgáltam, amely témában írott disszertációmmal 2016 őszén PhD fokozatot szereztem, ezt követően pedig egyetemi adjunktusi kinevezést kaptam, és jelenleg is az egyetem Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékén oktatok. Polgári jogot, szerzői jogot, iparjogvédelmet tanítok mind a joghallgatóknak, mind a posztgraduális képzés és szakjogász képzés hallgatóinak. Ide kattintva a Széchenyi István Egyetemről többet is megtudhat.

Az egyetemi oktatói tevékenységen kívül szerzői jogot tanítok az OKJ-s Fotográfus és fotótermék-kereskedő képzésen, valamint rendszeresen részt veszek az ügyvédjelöltek számára tartott polgári jogi szakvizsga felkészítő képzések megtartásában.

Egyetemi munkám során kifejezetten előtérbe helyeztem a tehetséggondozást, így 3 éven keresztül igazgatója voltam a Batthyány Lajos Szakkollégiumnak, amely a kar tehetséges hallgatóit fogja össze, valamint két éven át titkára voltam az Állam-és Jogtudományi Doktori Iskolának. Rendszeresen készítek fel hallgatókat tudományos diákköri versenyekre, akik dolgozataikkal országos sikereket is elértek. A konzultált témák közül – az ügyvédi praxisom jellegéhez igazodóan – kiemelendő a divatjog, a szoftverjog, a személyiségvédelem és a zálogjog.

Szakterületem a kreatív ipar és az ahhoz kapcsolódó, döntően szerzői jogi, iparjogvédelmi és polgári jogi kérdések vizsgálata, jelenlegi egyetemi kutatásaim is ebbe a körbe tartoznak. De nem idegen tőlem a technológia jogi oldala sem, több kutatási projektben vettem részt, amelyek a mesterséges intelligenciával és az önvezető autókkal kapcsolatos jogi kérdésekre keresték a választ.

Ügyvédjelölti gyakorlatomat Dr. Vándor Csaba kollégámnál töltöttem, azt megelőzően pedig 2 évig a Kúria Polgári Kollégiumában dolgoztam főtanácsadóként, elsősorban személyiségvédelmi területen. 3 évet eltöltöttem a győri fogyasztóvédelmi Békéltető Testületben is, így a felek közötti mediáció terén is rendelkezem gyakorlattal.

Angolul tárgyalási szinten beszélek. Szabadidőmben grafit rajzokat készítek.

Legfontosabb publikációk

A teljes publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában az alábbi linken érhető el.

A tudományos konferencia előadások listáját itt érheti el.

Keserű Barna Arnold ügyvéd Győr

Tanulmányok

2012-2015

PhD képzés, SZE-ÁJDI (summa cum laude)

2013-2015

SZTNH felsőfokú iparjogvédelmi szakképzés (kiváló minősítés)

2013

WIPO: Advanced Course on Intellectual Property Management (120 óra)

2013

WIPO: Advanced Course on Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (120 óra)

2013

WIPO: Advanced Course on Patents (120 óra)

2013

WIPO: Advanced Course on Copyright and Related Rights (120 óra)

2013

Menedzser Útlevél Emberi Értéknövelő Fejlesztő Program

2007-2012

Jogász, SZE-DFK (summa cum laude)

Díjak, elismerések

2017

"Oktatók a hallgatókért" díj a hallgatókért végzett kimagasló munkáért

2017-2019

Dékáni dicséret a hallgatók eredményes versenyfelkészítéséért

2017

Vendégprofesszori kinevezés, IP School of Nanjing University of Science & Technology

2015

GYMS Megyei Ügyvédi Kamara elnöki dicséret

2013

A Magyar Innovációs Szövetség Harsányi István díja

2009-2011

Köztársasági Ösztöndíj

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020