keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

VÁLLALKOZÁSOK POLGÁRI JOGI ÁTVILÁGÍTÁSA

A polgári jogi átvilágítás körében nyújtott ügyvédi szolgáltatások:

Alap csomag

  • Fennálló szerződések és tulajdoni viszonyok vizsgálata.
  • A vizsgálat alapján a jogi kockázatok értékelése és kockázati besorolása.
  • Követelések és tartozások számbavétele, kezelésükre javaslatok megfogalmazása.

Bővített csomag

  • Az alap csomag körében nyújtott szolgáltatások.
  • Egyedi igényeknek megfelelő, a kockázatokat és költségeket csökkentő szerződés- és iratminták kialakítása.
  • Fennálló szerződések módosításának elkészítése.

Prémium csomag

  • A bővített csomag körében nyújtott szolgáltatások.
  • Általános szerződési feltételek készítése és vállalati struktúrába történő integrálása.

Mikor lehet szükség átvilágításra?

Számos esetben felmerülhet, hogy egy vállalkozás szerződéses viszonyait szükséges átvilágítani. Ilyen lehet például egy vezetőváltás, amikor az új ügyvezető tisztában szeretne lenni a cég jogviszonyaival, vagy egy vállalatfelvásárlás előtt, amikor tisztában kell lenni a potenciális kockázatokkal. De akkor is indokolt lehet polgári jogi szempontból áttekinteni egy vállalkozás működését, ha az eddig elhanyagolt területek fejlesztésévél optimalizálni kívánják a vállalkozás működését és a pénzügyi helyzet stabilizálását.

Sok esetben egy-egy jogvita kapcsán derül ki, hogy egy vállalkozás valamilyen internetről letöltött, sok éve hatálytalan szabályokra hivatkozó szerződésmintát alkalmaz. Ezek természetszerűleg nem védenek megfelelően, és meglehetősen nagy jogi kockázatokat rejtenek magukban. Ezért azokon a területeken, ahol nagy számú, azonos típusú szerződéseket kötnek, indokolt lehet az adott cégre szabott, a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelő szerződés- és iratmintákat kidolgozni. E körben különösen fontos a szerződésszegési esetkörök és a felelősség szabályozása, valamint a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések konkretizálása.

Társaságok polgári jogi átvilágításával kapcsolatban keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020