keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

INNOVÁCIÓ- ÉS SZELLEMITULAJDON- MENEDZSMENT

Az innováció – és szellemitulajdon menedzsment körében nyújtott leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

Alap csomag:

  • A fennálló, szellemi tulajdoni érintettségű szerződések, valamint jogvitás helyzetek vizsgálata.
  • A vizsgálat alapján a jogi kockázatok értékelése és kockázati besorolása.

Bővített csomag:

  • Az alap csomag körében nyújtott szolgáltatások.
  • A szellemitulajdon-portfólió feltérképezése és rendszerezése.
  • Az eddig nem, vagy nem megfelelően védett szellemitulajdon-jogok beazonosítása, és a védelmükre javaslatok megfogalmazása.
  • Egyedi szerződés- és iratminták kialakítása.

Prémium csomag:

  • A bővített csomag körében nyújtott szolgáltatások.
  • A vállalati struktúrába illeszkedő komplex szellemitulajdon-kezelési szabályzat és titokvédelmi szabályzat készítése.

Mi a szellemi tulajdon menedzsment?

A szellemi tulajdon menedzsment valójában a többi, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó menüpontban leírt tevékenységek integrálása azzal a céllal, hogy egy vállalkozás teljes egészében kiaknázhassa a vagyoni lehetőségeit. Ez a szellemi tulajdonjogok mindhárom fázisát lefedi: a létrehozást, a védelem megszerzését és a hasznosítást.

Egyre fontosabbá válik, és egyre többen ismerik fel annak szükségességét, hogy a fenti folyamatokat a vállalati értékteremtési mechanizmusokba be kell építeni, mégpedig egy előre szabályozott, átlátható és kiszámítható mederbe terelve. A fenti csomagok is ezt a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot hivatottak fokozni.

A szellemi tulajdon létrehozása

Sok esetben már ez a fázis is jelentős jogkérdéseket vet fel. Még akkor is, ha valaki egyedül, külön megrendelés vagy szerződő partner nélkül kívánja létrehozni az alkotását. Szükséges lehet tisztázni többek között azt, hogy vajon sérti-e valakinek a jogát a tervezett alkotótevékenység? Például lehet-e könyvet írni másról, fel lehet-e használni hozzá képeket, és ha igen, hogyan? Vagy nem sérti-e másnak a védjegyét az elindítani tervezett vállalkozás logója? A potenciális jogsértéseket már ebben a fázisban érdemes feltérképezni, és ezek függvényében alakítani az elképzeléseken.

Több szereplős alkotó folyamatoknál (legyen szó akár néhány partnerről, vagy multinacionális vállalatról) pedig mindenképpen szükségessé válik a felek közötti jogviszonyok szerződéses rendezése. Csak hogy a legfontosabb kérdéseket említsük: kinek mi a feladata az alkotás során, milyen jogai és kötelezettségei keletkeznek a feleknek, ki lesz jogosult az oltalomszerzésre, ki milyen díjazásra tarthat igényt a munkájáért cserébe, kié lesz az előállított szellemi tulajdon? Ha ezekre a kérdésekre nincsenek meg előre a válaszok, az nagy valószínűséggel később feltalálói díjpereket, partneri jogvitákat, egymással szembeni bitorlási igényeket generál. A tapasztalat azt mutatja, hogy még jó barátok között is szükség van ezekre a szerződésekre, hiszen a barátságok megromolhatnak, vagy az egyik fél halála esetén az örökösével koránt sem biztos, hogy ugyanolyan felhőtlen lesz a viszony. Ezért ha előre gondolkodnak, számos kellemetlenségtől kímélhetik meg magukat.

A szellemi tulajdon védelme

A második fázis az előállított szellemi tulajdonjogok „levédése”, azaz az oltalomszerzés. Ez szellemi alkotásonként eltérő, a szerzői művek esetében automatikusan történik a mű létrejöttével, míg az iparjogvédelem területén hatósági eljárás szükséges. Sok vállalkozás nem is sejti, hogy milyen sokféle szellemi tulajdonnal és üzleti titokkal bír, amelyek védelme alapvető üzleti érdeke. Éppen ezért fontos, hogy a megfelelő szakértelemmel beazonosíthatóvá váljanak azok a folyamatok, és azok az eredmények, amelyek jogi védelmére hangsúlyt kell fektetni.

A szellemi tulajdonjogok kezelése szempontjából kiemelten fontos, hogy az a vállalkozás üzleti koncepciójával összhangban történjen. Közép-és hosszú távon is fel kell térképezni a növekedési irányokat, ugyanis ez alapvetően meghatározza az oltalomszerzés mikéntjét, ezzel együtt pedig a költségeit. Ez különösen a szabadalmak esetében fontos, mivel az újdonság követelménye miatt évekkel később már nem lehetséges újabb országokban szabadalmaztatni azt, amit másik országban már oltalom alá helyeztettek. Az erre nyitva álló időkeretet megfelelő taktikával kell kihasználni.

A védelem másik aspektusa, hogy a már létrejött szellemi tulajdonjogokat meg is kell védeni. Ez sok esetben költségesebb, mint maga a védelem létrehozása, különösen akkor, ha erre nemzetközi színtéren kerül sor. A jogsértések feltérképezése és minősítése, a lehetséges megoldási irányok kidolgozása és a hatékony jogvédelem biztosítása jogi szakértelmet kíván.

A szellemi tulajdonjogok hasznosítása

A szellemitulajdon-menedzsment harmadik pillére, hogy támogassa a szellemi tulajdonjogok hasznosítását. Ez történhet akár úgy is, hogy átruházzák (kvázi eladják) az előállított szellemi tulajdont, vagy pedig tartós jogviszonyok keretében, különösen licencia és franchise szerződések útján azokat piacra viszik. A hasznosítás az esetek nagy részében szerződéses jogviszonyokat igényel, hiszen még ha a jogosult saját maga is állítja elő a terméket, nagy valószínűséggel akkor is szüksége van beszállítókra, forgalmazókra, kereskedőkre. Egy könyv kiadása, megfilmesítése, a film forgalmazása is tipikusan sokszereplős folyamat. A hasznosítás körében is rengeteg potenciális probléma merülhet fel, különösen akkor, ha a felek nem kötnek írásbeli szerződést, vagy kötnek ugyan, de az nincsen speciálisan a saját igényeikre szabva.

Innováció- és szellemitulajdon-menedzsment ügyében keresse Dr. Keserű Barna Arnold győri ügyvédet!

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020