keseru@vktiroda.hu
0620 / 916 - 0200
ENG

MIVEL FOGLALKOZOM?

Ügyvédi tevékenységem során főként a kreatív ipar számára (ideértve többek között az építészetet, képzőművészetet, web- és grafikus tervezést, könyvkiadást, szoftverfejlesztést, zene- és szórakoztatóipart, a divatipart, vagy a film- és reklámipart) kínálok polgári jogi, és kifejezetten szerzői jogi, illetve egyéb szellemi tulajdonjogi szolgáltatásokat. A gyakorlat mellett az elméleti hátteret is folyamatosan erősítem: elvégeztem a felsőfokú iparjogvédelmi szakképzést, és PhD fokozatomat is szellemi tulajdonjogi tárgyú disszertációmmal szereztem meg. A Széchenyi István Egyetemen oktatom a polgári jog klasszikus területeit, valamint szerzői jogot, védjegyjogot és szabadalmi jogot.

HOGYAN DOLGOZOM?

  • Személyre szabott jogi megoldásokat kínálok, amelyek az igényeinek a legjobban megfelelnek.
  • Időt és pénzt spórolok Önnek azzal, hogy a személyes megbeszélések helyett Skype-on vagy Google Meet-en keresztül is konzultálhatunk, amely módokon az okiratok ellenjegyzése is lehetséges.
  • Amennyire az ügy természete engedi, előre tájékoztatom a várható munkamennyiségről és ennek díjazásáról.
  • Időben tájékoztatom minden lényeges körülményről.

FŐBB SZAKTERÜLETEK

Tudjon meg többet

a Vándor, Keserű, Trenyisán & Partners Ügyvédi Társulásról


A Vándor, Keserű, Trenyisán & Partners Ügyvédi Társulást 2019-ben alapította meg Győrben Dr. Vándor Csaba, Dr. Keserű Barna Arnold és Dr. Trenyisán Máté. A Társulás célja, hogy komplex szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek a társasági jog, a polgári jog és a munkajog terén. Ma már az ügyvédi hivatás nem pusztán a pervitelt és a szerződésírást takarja, hanem sokkal inkább az ügyféllel való hosszútávú stratégiai együtt-gondolkodást. Valljuk, hogy ezzel az attitűddel közös sikereket érhetünk el és előmozdíthatjuk ügyfeleink érdekeit.

Társulásunk különlegességét adja, hogy a három névadó partner nem pusztán ügyvéd, hanem a Győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karának főállású oktatói is. Így a felsőoktatásban és tudományos kutatásban szerzett elméleti és tudományos háttér a gyakorlatközpontúsággal párosul, ami a jogi problémák megértésében és kezelésében minőségileg is magas színvonalat biztosít. Ügyfeleinknek ebben a szellemben kívánunk prémium minőségű jogi szolgáltatásokat nyújtani.

A társasági jog, a polgári jog és a munkajog gyakorlati alkalmazásával és oktatásával a fiatal jogász nemzedékek számára is hasznosítható tudást és problémamegoldó képességet igyekszünk közvetíteni. A Társulás a három névadó ügyvéd profiljának megfelelően három fő területet fed le.

Társadalmi felelősségvállalás

Oktatás

Társulásunk tagjai egyetemi oktatóként elkötelezettek a felsőoktatás támogatása és a fiatal jogász és igazgatási szakos hallgatók képzése mellett. Dr. Vándor Csaba és Dr. Trenyisán Máté a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam – és Jogtudományi Karának Kereskedelmi, Agrár – és Munkajogi Tanszékén oktatnak, míg Dr. Keserű Barna Arnold a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéken oktat. Mindhárman aktívan kiveszik a részüket a tanszékük oktatási tevékenységéből, legyen szó akár graduális, akár posztgraduális képzésekről. Emellett részt vesznek a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara által szervezett ügyvédjelölti oktatások megtartásában is. Tovább a Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar honlapjára.

Tehetséggondozás

Ügyvédi társulásunk mindhárom tagja egyetemi hallgató korában tagja volt a Batthyány Lajos Szakkollégiumnak, amelynek munkáját a diplomaszerzésüket követően is segítették senior tagként. Dr. Keserű Barna Arnold a Szakkollégiumnak előbb igazgatóhelyettese, majd 3 éven keresztül igazgatója volt, amely tisztségénél fogva a kari tehetséggondozás szervezésében kiemelt szerepe volt. A Szakkollégium a névadó, Gróf Batthyány Lajos örökségét szem előtt tartva elsődleges feladatául a tudás és a műveltség gyarapítását, valamint a minél magasabb színvonalú, értelmiségi tehetséggondozást tűzte ki maga elé. Dr. Keserű Barna Arnold a Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány alapítója. Tovább a Batthyány Lajos Szakkollégium oldalára.

Hallgatók versenyfelkészítése

Ügyvédeink elméleti és gyakorlati ismereteiket felhasználva rendszeresen és eredményesen készítik fel a győri jogi kar vállalkozó szellemű hallgatóit a különböző szakmai megmérettetésekre. Ezek közül kiemelendő az Országos Polgári Anyagi Jogi, Perszimulációs és Activity verseny, az Országos Szövetkezeti Jogi és Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Verseny, az Országos Munkajogi Perbeszédverseny, és különösképpen a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia.

Ezt az oldalt Dr. Keserű Barna Arnold, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd (székhely: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Az oldalon elérhető blogbejegyzések, cikkek nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. Célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon Dr. Keserű Barna Arnold szakterületeiről és szolgáltatásairól.
© Dr. Keserű Barna Arnold, 2020